Integration – Utbildning – Föreläsning   Översättning – Konsultation

Vi arbetar för bättre integration på olika sätt – genom utbildningar, föreläsningar, fortbildningar & språktjänster.
Vi kan lösa integrationssvårigheter och problem med kommunerna och skolorna. Kontakta oss för information och förfrågan om samarbete.

Korrekturläsning, kulturanpassning och redigering och allt om somaliska språket. Översättning all från svenska, engelska och arabiska till somaliska.

NB: Språk är en kultur och inte bara antal ord. Omvandling ett språk till ett annat kan det hända att den viktigaste kulturella delen av meddelandet försvinner.

Vi har erfarenheter med att översätta hela budskapet kulturellt och skriftligt.

Kontakta oss för offert

Bildning och fortbildningar till de svåra och analfabetflyktingar.
Samhällsorientering, modersmålsbaserad undervisning och integrationsarbete med de somaliska nyanlända, lågutbildade flyktingar och grupper.

Kontakta oss för offert

Kunskap om flyktingarnas sätt att leva, kultur, traditioner, religion och språk, skillnader mellan svenskhet och andra kulturer. Vi utbildar myndighetspersonal i olika skolor, kommun, landsting, organisationer osv. Vi ordnar också föreläsningar om hur man utbildar elever från Afrika och mellan östern.

Kontakta oss för offert

Vi har bred kunskap och erfarenhet med olika affärsklimat och kultur. Vi arbetar med olika språk och kan ge bättre råd och information allt om Afrika och mellan östern.

Kontakta oss för offert

Behöver du en erfaren kontaktperson och rådgivare till nyanlända ungdomar, vi pratar samma språk som ungdomarna och vi har samma upplevelse och livserfarenheter som flyktingar. Vi kan ge bästa vägledning och rådgivning så att de kan integrera sig i svenska samhället på bäst sätt.

Vi har också boende och familj som passar ungdomarna i deras integrationsprocess.

Kontakta oss för offert

Vi har pedagoger och modersmålsvägledare som kan ge bäst stöd och studiehandledning till de nyanlända ungdomar, vuxna och flyktingar. Vi har också erfarenhet med de ungdomar som har varit länge i Sverige och haft svårigheter med att klara studier. Vi kan ta emot elever som har svårt att klara studier och ge stöd och handledning & läxhjälp.

Kontakta oss för offert

Den skinnlösa geten I Somalia


Den skinnlösa geten syftar på en somalisk saga, där sensmoralen är att
”konstiga saker bara ser konstiga ut i folks ögon i ett par dagar.
Därefter vänjer de sig”.
”Använd kontaktformuläret nedan för att beställa boken”

Svensk fika

Läs om boken Svensk fika

Boka ”Svensk fika” Använd formuläret nedan.

Kontakta Awosman International

Använd formuläret nedan så kontaktar vi dig.