Awosman International

Vi har bred kunskap och erfarenhet med olika affärsklimat och kultur. Vi arbetar med olika språk och kan ge bättre råd och information om Afrika och Mellanöstern.

Awosman International

  • Översättningar– och språktjänster
  • Utbildning– och bildning

  • Grupputbildning– och föreläsningar
  • Konsultation– och rådgivning

VÅRA TJÄNSTER

Korrekturläsning, kulturanpassning och redigering och allt om somaliska språket. Översättning all från svenska, engelska och arabiska till somaliska.

Bildning och fortbildningar till de svåra och analfabet flyktingar. Samhällsorientering, modersmålsbaserad undervisning och integrationsarbete med de somaliska nyanlända, lågutbildade flyktingar och grupper.

Kunskap om flyktingarnas sätt att leva, kultur, traditioner, religion och språk, skillnader mellan svenskhet och andra kulturer. Vi utbildar myndighetspersonal i olika skolor, kommun, landsting, organisationer osv. Vi ordnar också föreläsningar om hur man utbildar elever från Afrika och mellan östern.

Vi har bred kunskap och erfarenhet med olika affärsklimat och kultur. Vi arbetar med olika språk och kan ge bättre råd och information allt om Afrika och mellan östern.

Kontakta Awosman International

Använd formuläret nedan så kontaktar vi dig.